Ruimte, snelheid, zeeën hebben jullie mij ontnomen
en de brute aarde kreeg van jullie alle kans.
Wat zijn jullie er nou al met al mee opgeschoten?
‘k Heb m’n lippen nog en ze bewegen als vanouds.

Osip Mandelstam, mei 1935

hallo@mamaflorijn.nl
 +31 (0)6 282 680 56 

/ Florijn Fonds
De opbrengsten van dit project gaan naar een nieuw fonds

Fonds Florijn

van de buurt voor de buurt

Fonds voor (nieuwe) buurt initiatieven.

Omdat wij met dit project aandacht vragen voor de leefbaarheidsproblematiek in Florijn en streven naar erkenning en herkenning van de potenties en talenten van de bewoners, willen wij met de opbrengsten van dit project het Florijn Fonds starten. De inkomsten derven wij uit de verkoop van ons kunstboek, cateringservice op het veld, en begeleide tours langs de kunstroute. Met dit fonds willen we op de lange termijn kleinere initiatieven van bewoners financieren. Bewonersinitiatieven voor positieve transformatie van de buurt komen in aanmerking voor onze financiële steun. Dit fonds zal uiteraard ook schenkingen, donaties en legaten van derden accepteren om op een onafhankelijk niveau een dynamische buurt te kunnen vormgeven.